Radonmåling

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Du må måle for å finne ut om det er radon i boligen din. Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3.

Strålevernforskriften stiller krav med grenser for radon i utleieboliger, skoler og barnehager.Det anslås at 1 million bygninger i Norge har for høye radonverdier i henhold til myndighetene sine anbefalinger

Vi i Elektrofilter Vest AS er medlem av Norsk Radonforening jobber vi til enhver tid etter gjeldene forskrifter.
Se gjerne DSA – www.dsa.no/radon for ytterligere info om Radon