Forbedring av inneklima til boliger og bedrifter

Ser du etter ventilasjonsfilter, radonmåling, eller en luftrenser? Vi hjelper deg med løsninger som bidrar til et bedre inneklima.

ACA Reinheimen / ACA M501 Filterpakke til luftrenser

Abonnér

For at luftrenseren din skal fungere optimalt er den avhengig av at filter blir byttet etter behov. Vi tilbyr filterabonnement slik at du ikke glemmer å bestille/skifte filter.
grønd blad

Inneklima

Vi oppholder oss 85% av tiden innendørs. Når vi puster inn ca. 10.000 liter luft hvert døgn bør vi stille krav til kvaliteten på luften vi puster inn.