Bedre inneklima? Bruk en god luftrenser

Visste du at en god luftrenser kan bidra til at du får et bedre inneklima? Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler også bruk av luftrensere som et supplement til ordinær ventilasjon.

Hvert døgn puster du inn ca. 10 000 liter luft. Derfor er det lurt å stille krav til kvaliteten på lufta du puster inn.

Et enkelt grep du selv kan ta er å ta i bruk en god luftrenser for hjelpe deg med å få et bedre inneklima med best mulig luftkvalitet.

WHO anbefaler også bruk av luftrensere som et supplement for å få et best mulig inneklima. De presiserer derimot at luftrensere på ingen måte kan erstatte et ventilasjonsanlegg, men vil fungere som et godt supplement sammen med et ventilasjonsanlegg med gode luftfilter.

Hva påvirker inneklimaet ditt?

Inneklima påvirkes av mange ulike faktorer som temperatur, luftfuktighet og ikke minst luftkvaliteten. Luftkvaliteten påvirkes blant annet av innholdet i lufta, som for eksempel svevestøv. Dette er en samlebetegnelse på små partikler, og kan være en kompleks blanding av partikler med ulik størrelse.

Disse partiklene har en størrelse og vekt som gjør at de evner å sveve i luften over en viss tid, i motsetning til nedfallsstøv som har en tyngde som gjør at partiklene faller relativt raskt ned på nærmeste overflate.

I tillegg til virus og bakterier kan svevestøv bestå av pollen, husstøvmidd og diverse avgasser fra bygningsmaterialer og interiør. I tillegg kommer forurensning fra utelufta, som avgasser fra biltrafikk, veistøv, pollen og vedfyring.

Små partikler – stor skade

De største svevestøvspartiklene greier kroppens eget filtreringssystem, som nesehår og slimhinner, å ta hånd om. Disse partiklene har ofte et naturlig opphav (organiske).

De minste partiklene har en tendens til å passere kroppens eget filtreringssystem og trenge ned i lungene. Av disse partiklene kan de aller minste trenge ut i blodbanen og forårsake stor skade.  Disse ørsmå partiklene er ofte syntetiske og menneskeskapte.

Slik får du bedre inneklima

Hva kan du så gjøre for å fjerne støv fra luften, og redusere mengden av helseskadelige partikler for å få et bedre inneklima?

Vi har allerede nevnt luftrensere som et enkelt tiltak som kan gi god effekt på inneklimaet, men at dette ikke erstatter et godt ventilasjonsanlegg med gode ventilasjonsfilter(ekstern lenke).

De aller fleste bygninger av nyere årgang er utstyrt med ventilasjonsanlegg hvor du kan styre temperatur og luftmengde – og til dels luftkvalitet på luften som tas inn i bygget.

Ventilasjonsanlegg er utstyrt med luftfilter som filtrerer supplerende uteluft. Slik vil kvaliteten på de filtrene du utstyrer ventilasjonsaggregatene dine med, ha en avgjørende betydning for kvaliteten på luften som du puster inn – og dermed også påvirke inneklimaet.

Vi vet at prestasjonsevnen har en direkte sammenheng med luftkvaliteten vi omgir oss med. Derfor er vi tjent med å rette fokus på gode tiltak for å optimalisere luftkvaliteten i lokalene der hvor mennesker oppholder seg.

Nå er det slik at et ventilasjonsanlegg ikke vil klare å ta hånd om alle partikler som svever i luften. Selv med gode ventilasjonsfilter vil filtrene slippe gjennom en del av de minste partiklene. Derfor går WHO ut og anbefaler bruk av luftrensere som et supplement til et godt ventilasjonsanlegg, hvor de presiserer at en luftrenser ikke på noen måte kan erstatte et ventilasjonsanlegg men vil fungere som et godt supplement. En del av svevestøvet genereres i lokalene hvor folk ferdes.  Husdyrhold og det faktum at vi har en tendens til å utstyre hjemmene våre med tekstilinteriør, som har en evne til å magasinere partikler, kan være krevende i forhold til å opprettholde god luftkvalitet i våre omgivelser.  Her vil en luftrenser kunne gjøre en forskjell.

Dette er noen av luftrenserne du kan bruke for å få bedre inneklima:


LUFTRENSERE FOR

ALLERGIKERE

LUFTRENSERE FOR

BEDRIFTER

LUFTRENSERE FOR

IDRETTSUTØVERE