Inneklima

Vi oppholder oss 85% av tiden innendørs. Når vi puster inn ca. 10.000 liter luft hvert døgn bør vi stille krav til kvaliteten på luften vi puster inn.

 

Godt inneklima – Tar vi det for gitt?

Inneklima påvirkes av mange ulike faktorer som temperatur, luftfuktighet og ikke minst luftkvaliteten. Luftkvaliteten påvirkes av luftens substans, som blant annet inneholder svevestøv, som er en rimelig kompleks blanding av mikroskopiske partikler.  Disse partiklene har en størrelse og vekt som gjør at de evner å sveve i luften over en viss tid, i motsetning til nedfallsstøv som har en tyngde som gjør at partiklene faller relativt raskt ned på nærmeste overflate.

I tillegg til virus og bakterier består svevestøv av pollen, husstøvmidd og diverse avgasser fra bygningsmaterialer og interiør.  I tillegg kommer forurensning fra utelufta som avgasser fra biltrafikk, veistøv, pollen og vedfyring. 

De største svevestøvspartiklene evner kroppens eget filtreringssystem, som nesehår og slimhinner, å ta hånd om.  Disse partiklene er ofte organiske og således av naturlig opphav.  De aller minste partiklene har en tendens til å passere kroppens eget filtreringssystem og trenge ned i lungene, og de aller minste kan trenge ut i blodbanen hvor de kan forårsake stor skade.  Disse små partiklene er ofte syntetiske og menneskeskapte.

De aller fleste bygninger av nyere årgang er utstyrt med ventilasjonsanlegg hvor en kan styre temperatur og luftmengde og til dels luftkvalitet på luften som tas inn i bygningene.  Ventilasjonsanleggene er utstyrt med luftfilter som filtrerer supplerende luft som kommer utendørs fra.  Slik vil kvaliteten på de filtrene vi utstyrer ventilasjonsaggregatene vår med, ha en avgjørende betydning for luftkvaliteten på luften vi puster inn.

Vi vet at prestasjonsevnen har en direkte sammenheng med luftkvaliteten vi omgir oss med, derfor er vi tjent med å rette fokus på gode tiltak for å optimalisere luftkvaliteten i lokalene der hvor mennesker oppholder seg.

Nå er det slik at et ventilasjonsanlegg vil ikke klare å ta hånd om alle partikler som svever i luften, selv med gode ventilasjonsfilter så vil filtrene slippe gjennom en del av de minste partiklene.  Derfor går WHO ut og anbefaler bruk av luftrensere som et supplement til et godt ventilasjonsanlegg, hvor de presiserer at en luftrenser ikke på noen måte kan erstatte et ventilasjonsanlegg men vil fungere som et godt supplement. En del av svevestøvet genereres i lokalene hvor folk ferdes.  Husdyrhold og det faktum at vi har en tendens til å utstyre hjemmene våre med tekstilinteriør, som har en evne til å magasinere partikler, kan være krevende i forhold til å opprettholde god luftkvalitet i våre omgivelser.  Her vil en luftrenser kunne gjøre en forskjell.


ACA LUFTRENS

ALLERGI

ACA LUFTRENS

BEDRIFTER

ACA LUFTRENS

IDRETT