ACA samarbeid med Fremantle Media

 

Dragen fra «Maskorama» og salgsingeniør Ole Johnny Haugen

 

Fremantle Media AS har i over et år nå testet ACA. Apparatene har blitt brukt i deres egne lokaler i Oslo og under produksjoner som «Exit» og «Maskorama». Sammen med Fremantles CEO, Petter Testmann-Koch, ser vi på mulighetene for å utvide samarbeidet i tiden som kommer.