Salgsbetingelser

1.0 Partene

 • Partene: Selger er ACA Always Clean Air AS, Industrivegen 80, 2690 Skjåk, post@luftrens.no, org. nr: 998 624 906, og betegnes videre som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes videre som kjøper/kjøperen.

2.0 Opphavsrett

 • Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov eller direkte og skriftlig avtalt. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
 • Logoene til ACA Luftrenser er registrerte varemerker eid av ACA Always Clean Air AS.

3.0 Personopplysninger og Cookies

Ved handel i vår nettbutikk vil vi behandle personopplysninger om deg, typisk ditt navn, adresse, betalingsopplysninger og eventuelt andre opplysninger du oppgir. Vi trenger dine opplysninger for å kunne oppfylle våre forpliktelser og levere bestillingen til deg. E-postadresse og telefonnummer brukes til å sende varsler og informasjon om din leveranse.
Se for øvrig vilkår for våre betalingspartnere her: klarna Vipps

Cookies

Når du besøker ACA sin hjemmeside lagres det cookies (informasjonskapsler) på din datamaskin. Noen cookies lagres inntil du lukker nettleservinduet, og brukes til å forbedre din brukeropplevelse (raskere visning av sider). Andre lagres lengre, og benyttes blant annet ved innlogging og til markedsføring.

4.0 Bruk av våre produkter

 • Vi anbefaler at du leser grundig gjennom bruksanvisningen før produktet tas i bruk.
  Den inneholder alle nødvendige anvisninger for å ta i bruk produktet for første gang, samt bli kjent med produktets funksjoner.

5.0 Angrerett

 • ACA Always Clean Air AS følger forbrukertilsynet sine standard salgsbetingelser
 • Det er 14 dagers angrerett på alle kjøp, dersom produktene returneres ubrukt og i god stand. Se utvidet informasjon om angrerett her, og se angrerettskjemaet her.
 • Det er ikke angrerett på virtuelle produkter som lastes ned etter kjøp
 • Forbrukeren kan bruke, prøve produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Har forbrukerens håndtering gått ut over dette og ført til en verdireduksjon av produktet, kan selger kreve verdireduksjonen erstattet av kjøper.
 • Alle produkter skal leveres tilbake til selger innen rimelig tid, senest 14 dager fra den dagen meldingen om bruk av angreretten ble gitt.

6.0 Feil eller mangler

Mangler ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Om varen har blitt skadet som følge av ytre påvirkninger (for eksempel støtskade, væskeskade eller normale slitasjeskader) dekkes dette ikke av garanti eller reklamasjonsretten og man må betale for forhåndsundersøkelse og eventuelt for en reparasjon.

Retting eller omlevering

Selger har rett til to rettingsforsøk for den samme mangelen.
Ved tredjegangs innlevering har selger rett til å undersøke varen for å kunne konstatere at det foreligger en mangel.

Forbehold om feil

Selger tar forbehold mot skrivefeil, teknisk feil, prisendringer og utsolgte varer.
Innhold på nettsiden kan endres av selger uten forvarsel.

Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10 i forbrukertilsynet sine standard salgsbetingelser. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Skulle du finne feil, mangler eller har innspill til innhold på noen av produktene så ber vi deg om å melde dette til post@luftrens.no. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kan bidra til konstruktive forbedringer av produktene. 

7.0 Betaling

 • Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring
 • Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.
 • Ved valg av faktura på kjøp via nettsiden opprettes en fakturaavtale med Klarna direkte. Vi kan ikke endre betalingsfrist eller gebyrer på denne.

8.0 Tilbakemelding

 • Ved å handle på luftrens.no samtykker du til å bli spurt om å gi en tilbakemelding på produktet og kjøpsopplevelsen. Vi kommer bare til å sende deg en e-post om dette og det er valgfritt å gi tilbakemelding.

Noe du lurer på? Ta kontakt med oss.