Ta tilbake årstidene

I allergisesongen er det mange som søker apoteket om hjelp. Fåtallet er kjent med fordelen med å ha ren luft i hjemmet.

Om en sliter med allergi , kan hverdagene føles både tunge, motløse og destruktive.

En ACA vil kunne gi deg muligheten til å oppleve årstidene slik de bør være, også for deg som er plaget av støv-, pollen-, gress- eller bjørkeallergi.

Kombinasjonen allergi og husdyr er gjerne en utfordring. En ACA vil fange opp partikler fra husdyr og redusere de allergiske plagene. Den vil også ta bort lukt fra for eksempel kattens sandkasse.