Lillehammer Osteopati as selger nå ACA


Etter lengre tids testing anbefaler daglig leder Marianne Henriksen ved Lillehammer Osteopati as ACA's apparater for sine pasienter. Apparatene, filterpakker og reisevesker er nå tilgjengelig for kjøp på klinikken.

Klinikken Lillehammer Osteopati AS ble etablert i på Lillehammer januar 2009, holder til fjerde etasje i Kronen-bygget ved Lilletorget (Storgata 89) og har opparbeidet et godt samarbeid med det lokale helsemiljøet. Klinikkens mål har hele veien vært å gi sine pasienter beste kvalitet og personlig oppfølging for å hjelpe dem tilbake til normal aktivitet så raskt som mulig. Klinikken holder til sammen med Din Beste Helse (ernæringsterapi) og Lillehammer Akupunktur.

ACA ønsker Lillehammer Osteopati AS veĺkommen som distributør, og håper det vil bli til både stor nytte og glede for pasientene.

Daglig leder ved Lillehammer Osteopati, Marianne Henriksen er svært fornøyd med virkningen av sine ACA'er.


97 visninger
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ACA ALWAYS CLEAN AIR AS

© 2016 by DesignSirkus