Team Sport 1 Skinstad bruker ACA


Mårten Soleng Skinstad kan lettere sjokkert bekrefte hvordan filtrene ser ut på sin ACA Line M1002 og M501 etter noen måneders bruk.

Petter Soleng Skinstad og Mårten Soleng Skinstad danner sammen med treneren og faren, Åge Skinstad; Team Sport 1 Skinstad.


147 visninger
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ACA ALWAYS CLEAN AIR AS

© 2016 by DesignSirkus