Avtale med Antibac Norge


Vi har inngått en samarbeidsavtale med Antibac for å holde våre brukere frie for farlige bakterier og kunne gi en enda sunnere hverdag. I første omgang vil kundene merke dette ved å få kluter med i filterpakken sammen med en enkel bruksanvisning for bruken.

Vi ser frem til en spennende kobling, er ydmyk i forhold til fortsettelsen og håper kundene vil sette pris på rene hender etter filterskiftene.


4 visninger
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

ACA ALWAYS CLEAN AIR AS

© 2016 by DesignSirkus