Interfil med ny fagartikkel

6. januar 2022

Interfil med ny fagartikkel

Ta deg tid til å lese denne fagartikkelen forfattet av Interfil: Gode ventilasjonsfilter kan forebygge smittespredning i skolen.
Les Interfil sin fagartikkel